Tarieven
 
Het ereloon is de vergoeding voor de intellectuele prestaties en voor de tijdsbesteding van de advocaat. Ons ereloon wordt per uur berekend. Het standaard uurtarief bedraagt 150,00 euro excl BTW (per eenheden van 6 min) voor een senior-advocaat en 100,00 euro excl BTW voor een junior-advocaat.

Dit standaard tarief kan worden aangepast in functie van de complexiteit en het belang van het dossier, en in functie van het behaalde resultaat (zgn. "success-fee").

Er worden bovenop het ereloon géén administratie- of secretariaatskosten noch kilometervergoedingen in rekening gebracht. Tack51 Advocaten onderscheidt zich hiermee van andere kantoren. Deze tarifering is gemakkelijk en transparant, voor de client en voor ons.

Voor meer gedetailleerde informatie omtrent ons tarief en voor alternatieve tariefstructuren klik hier

Gerechtskosten en kosten aan derden klik hier

Rechtsplegingsvergoeding klik hier

Algemene voorwaarden klik hier